Livslängd och underhållskostnader

En osäker servicenivå

Stadstillväxt, klimatförändringar och en åldrande infrastruktur är verklighet som påverkar VA-verksamheters servicenivå till kunder och miljön. Kostsamma problem finns i flera former: källaröversvämningar, bräddningar, lokala översvämningar och mycket mer. Följden är ökade driftskostnader för VA-verksamheter och därför är det viktigt att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i spillvattensystemen.

Tillskottsvatten i molnet

WaterZervs moln tjänst InflowGo, hjälper VA-verksamheter att maximera sina tjänster genom att strategisk hantera tillskottvatten. InflowGo främjar övergången från en "state-based" till "funktion-based" struktur av tillgångar. Dessutom erbjuder InflowGo den information du behöver för att bättre kunna styra driftskostnaderna i samband med tillskottsvatten.

Spara genom smarta investeringar

Oavsett om du har kapacitetsproblem eller står inför andra utmaningar, ger InflowGo dig den översikt du behöver för att agera på det mest effektiva sättet. InflowGo jämför olika delar av system baserat på volym eller maxbelastning och du får tillgång på olika skalor i förhållande till rörlängd, antal kunder med mera. InflowGo sorterar efter huvudkällorna: avloppsvatten, grundvatten, direkt och indirekt dränering.

Insikt, effekt och benchmark

Följ effekterna av sanering, separation, felkopplingskampanjer och föreskrifter för privatpersoner. Med hjälp av InflowGo kan trender i ledningssystemet upptäckas, investeringseffekter kan kvantifieras samt källor av tillskottsvatten kartläggas.

Dataanalys när den är som bäst

InflowGo bygger sitt koncept på en kombination av den senaste forskningen inom vattenflödesanalys, urban hydrologi och hydraulik, igenkänning av flödesmönster, parametersökning, optimeringsrutiner, data-assimilering och parallell-processering. Sammanfattningsvis kombineras den tillämpade datan med globala samt lokala klimat och vädermodeller.

Skapa och redigera egna uppsättningar

InflowGo konceptet är användarvänligt och lättbegripligt. Tjänsten gör det enkelt att konfigurera mätningsdata, lägga till nya pumpstationer eller ändra befintliga stationer när nya mätningar eller operativdata blir tillgängliga. Om det finns behov är WaterZervs support alltid tillgänglig som en del av din prenumeration.

En sömlös intergration

Utöver InflowGos egna webbläsarbaserade användarflöde är det möjligt att med InflowGos-standard "WMS Server" integrera resultat till befintliga GIS-lösningar. Visualisera, hantera och presentera GIS lager som visar mängden direkt tillströming per kund eller grundvattentillströmning per meter ledning. Dessutom kan ni med InflowGo:s REST API få tillgång till resultat direkt i era befintliga planeringsprojekt

Hör av dig till oss för att höra mer

+46 (0)709 164249

support@waterzerv.com

Våra pionjär abonnenter

Nodra, Sverige

Nodra försörjer Norrköping Kommun i Östergötland med rent dricksvatten och avloppshantering.

NK-Forsyning, Danmark

NK-Forsyning försörjer Næstved Kommun i Danmark med rent dricksvatten, avloppshantering på en miljövänlig sätt, ström försyning och vidhållning av gatulampor.

Frederikshavn Forsyning, Danmark

Frederikshavn Forsyning försäkrar en stabil försörjning av el, vatten och värme samt tar hand om reningen av avloppsvatten och avfall.

HS-Vesi, Hämeenlinna, Finland

Hämeenlinna Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) ansvar för vatten- och avloppförsörjningen i de tre kommunerna Hämeenlinna, Hattula och Akaa.

Tårnby Forsyning, Danmark

Tårnby Forsyning försyner Tårnby kummun med värme vatten och avloppshantering i. En vattenförvaltnng som lägger stort fokus på innovation och att skapa nya lösningar.

Våra innovativa partners

DTU Miljø, Danmark

DTU Miljø bidrar med vetenskaplig- och ingenjörskunskap till InflowGo:s utveckling i ett projekt med stöd från Miljö- och livsmedelsdepartementet (2016-2015).

MUDP Grøn Innovation

Miljö- och livsmedelsdepartementet Miljötekniske Utvecklings- och Demostrationsprogram stödjer InflowGo:s utveckling i ett sammarbete mellan WaterZerv, DTU Miljø og Tårnby Forsyning (2016-2017).

Water DTU

DTU Miljø och DTU Compute ger InflowGo en matematisk boost med stöd genom Water DTU's VIS program för små och mellanstora verksamheter (2017-2018).

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Water DTU's VIS program för små och mellanstora verksamheter sammarbetar med CLEAN, Vækstforum Hovedstaden och Scion DTU, som stödjs av Den Europeiska fonden för Regionalutveckling (2017-2018).

Vårt team

Franca
Bauer


Development


franca.bauer@waterzerv.com

Morten
Grum


CEO and
founder

+45 3126 2025
+46 (0)709 164249
mortengrum@waterzerv.com

Om WaterZerv

Vattenforskning går förlorad.

Vi på WaterZerv övertygade om att endast en bråkdel av den vetenskapliga, matematiska och tekniska forskningen inom urbant vatten utnyttjas till sin fulla potential.

Då vattenforskning blir verklighet.

Vår ambition är att sammanställa forskning och generera äkta värde i den urbana vattensektorn.
InflowGo är vår första service. Det kommer fler.

Tillsammans med vattenmyndigheter, forskare och sammarbetspartners.

Innovation skapas genom att människor arbetar tillsammans, i skärningspunkten mellan problem och lösningar. Det är här som vi vill vara, vi älskar att hitta på lösningar för vatten- och avloppsförsörjning tillsammans med forskare och samarbetspartners.

WaterZerv grundades på mer än 25 år i vattnet.

Morten Grum, grundare och VD av WaterZerv, har mer än 25 års erfarenhet av urbant vatten. Hans erfarenhet kommer från allt mellan generelle uppgifter inom EU, USA och Asien till specifik forskning, utveckling och demonstrationsprojekt. Morten brinner för att finna nya innovativa lösningar. Han har en doktorsexamen i miljöteknik och har nyligen avslutat en AMBA ackrediterad MBA i Innovation Management. Morten är handledare till många MSc, PhD och postdoktorala forskare, är författare / medförfattare till över 40 vetenskapliga artiklar och examinator vid ledande universitet. Förutom vatten och avlopp, har Morten en gedigen bakgrund i matematisk statistik, datateknik och affärsutveckling.

En stark rådgivarpanel

Per
Jacobsen


Ägare PJ Konsult

Tidigare Teknisk Direktör i HOFOR

Michael
Brandt


Chairman Synch Law

Advokat, som brinner för innovation och teknologi

Mads
Hartvig Jensen


Founder Jensen Grill

Serial entrepreneur och venture capitalist

Mikkel
Grum


Co-founder Scarab Solutions

Entrepreneur och datavetenskap

Hör av dig till oss för att höra mer

+46 (0)709 164249

support@waterzerv.com